Miljøalliansen

Miljøalliansen representerer et strategisk samarbeid mellom miljøforskningsinstituttene i Norge.

Miljøalliansen har følgende hovedoppgaver: 

  • Forskningspolitisk arbeid 
  • Faglig samarbeid 
  • Profilering av miljøinstituttene 

 

© 2023 Copyright 2023 Miljøalliansen
Webdesign: NINA